คู่มือกู้ซื้อบ้านมือสองให้ผ่าน “ฉบับมือใหม่หัดกู้”

ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การที่จะกู้ซื้อบ้านหลังใหม่มีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของราคา ทำเลที่ตั้ง ระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ การซื้อบ้านมือสองจึงเป็นตัวเลือกที่หลายคนสนใจ เพราะโดยมากมักอยู่ในทำเลที่ตั้งดี ราคาถูกกว่า และยังสามารถทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ของบ้านได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อ แต่ถึงจะไม่ใช่บ้านมือหนึ่งก็ใช่ว่าจะสามารถกู้กันได้ง่าย ๆ ลองมาดูทริคในการกู้ซื้อบ้านมือสองให้ผ่าน อยากขอสินเชื่อจากธนาคารต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมฉบับมือใหม่หัดกู้ซื้อบ้าน

การกู้ซื้อบ้านมือหนึ่งและการกู้ซื้อบ้านมือสองค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของเงื่อนไขและเอกสารที่ใช้เพื่อขอสินเชื่อ โดยการขอสินเชื่อสำหรับบ้านมือหนึ่งจะมีโอกาสขอสินเชื่อได้ถึง 100% ของราคาประเมินหรือตามรายการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ในขณะที่สินเชื่อบ้านมือสองอาจขอวงเงินสูงสุดได้ไม่เกิน 80-90% ของราคาประเมินหรือราคาขาย และธนาคารมักจะเลือกให้ราคาที่ต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งการขอสินเชื่อสำหรับบ้านมือสองยังจำเป็นต้องใช้เอกสารค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการขอกู้ซื้อบ้านมือหนึ่ง

ในการยื่นขอสินเชื่อบ้านมือสองจำเป็นต้องใช้เอกสารในส่วนของผู้ซื้อเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรสถ้ามี
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรของบุตรถ้ามีในส่วนของเอกสารรับรองรายได้ จำเป็นจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เอกสารเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนและเอกสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
 • ใบสมัครสินเชื่อ
 • หนังสือให้ความยินยอมของผู้กู้และผู้ร่วมกู้
 • เอกสารยืนยันหลักทรัพย์

 

ไม่ใช่แค่เอกสาร ยังมีสิ่งสำคัญอื่น ๆ ที่มือใหม่ควรเตรียมความพร้อมไว้ก่อนทำเรื่องขอสินเชื่อเพื่อลดอุปสรรคต่าง ๆ และเพิ่มโอกาสให้ได้มากที่สุด ไปอ่านกันต่อได้ในหัวข้อถัดไป

  

3 ด้านที่ควรเตรียมพร้อมสำหรับการกู้ซื้อบ้านมือสอง    

 • ด้านการเงิน

นอกจากเงินก้อนที่จะต้องเตรียมไว้เพื่อใช้ในการวางมัดจำแล้ว ควรสำรองเงินไว้อีกประมาณ 5-20% ของราคาบ้านเพื่อใช้สำหรับดาวน์บ้าน วางแผนรวมไปถึงเงินในส่วนที่ต้องใช้ในการผ่อนจ่ายแต่ละงวด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายจิปาถะอื่น ๆ อย่างเช่นค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าอากรแสตมป์

ในส่วนของการกู้ซื้อบ้าน ควรคำนึงถึงมุมมองของธนาคารว่าเรามีเครดิตที่น่าเชื่อถือพอจะปล่อยกู้ให้หรือไม่ เริ่มจากสำรวจสถานะทางการเงินของตัวเองว่ามีรายรับเพียงพอต่อการยื่นกู้หรือไม่ มีคนให้กู้ร่วมไหม มีภาระหนี้สินมากน้อยเพียงใด มีหนี้ก้อนไหนที่พอจะปิดยอดก่อนเพื่อเพิ่มเครดิตให้ตัวเองได้หรือเปล่า ฯลฯ ยิ่งอุดช่องโหว่ต่าง ๆ ได้มากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการกู้ซื้อบ้านได้มากเท่านั้น

 

 • ด้านข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อของสถาบันการเงินต่าง ๆ 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารหลาย ๆ แห่ง เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย คำนวณวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการผ่อน และระยะเวลาในการผ่อนของแต่ละธนาคาร เพราะแต่ละที่จะกำหนดดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 3 ปีแรกไม่เหมือนกัน รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อนและวงเงินกู้ก็แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนั้น ๆ ดังนั้นจึงควรคำนึงอย่างถี่ถ้วนว่าการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไหนถึงจะเหมะสมกับเราที่สุด ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหากยื่นกับธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ผ่านก็ควรจะลองยื่นแห่งอื่น ๆ ด้วย อย่าเพิ่งท้อหรือล้มเลิกง่าย ๆ

 

 • ด้านการทำสัญญา

ในการทำสัญญาซื้อขายบ้านมือสองจะมีการระบุราคาบ้านและเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น ระยะเวลาของสัญญา รายละเอียดของสินทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ์ เงื่อนไขในกรณีที่ผิดสัญญา และเมื่อเราไปขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านมือสองกับธนาคาร ธนาคารจะกำหนดวงเงินสูงสุดโดยยึดจากราคาซื้อขายตามใบสัญญา ซึ่งวงเงินที่ธนาคารจะอนุมัติสำหรับบ้านมือสองจะไม่สูงเท่าบ้านมือหนึ่ง โดยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ของวงเงินตามที่ระบุในสัญญาหรืออาจจะต่ำกว่านั้น ดังนั้นเราควรเจรจาและต่อรองกับเจ้าของบ้านให้ดีในเรื่องราคา เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงใจในราคาที่เราจ่ายไหว

การกู้ซื้อบ้านมือสองแม้จะไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ ยิ่งหากมีตัวกลางที่ดีและพร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็จะยิ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้เราขึ้นไปอีก Chewa Living พร้อมให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งเรื่องบ้านมือสอง การกู้ซื้อบ้าน หรือรีโนเวทบ้าน

ติดต่อเราได้ที่ E-mail: Admin@Chewaliving.com  

โทร 1260 ต่อ 36 

Line : @CHEWA.LIVING

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ
thThai